O nás

Naše filozofie

Naší filozofií je tvořit harmonickou školku, kde se děti radují a smějí se. Zakládáme si na zdravém životním stylu, je vědecky prokázáno, že to co jíme, nás od dětství formuje, ovlivňuje naši mysl, naše zdraví a naši kondici. Způsob stravování a stravovací návyky, které přijmeme, coby děti v útlém věku za své nás následně provázejí celý život a utvářejí náš životní styl.  Proto jsme se rozhodli pro odběr jídla pro děti od kvalitní známé značky Bionea, která vaří jídla v maximální možné míře z biopotravin. U dětí podporujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. 

V naší školce děti nepřetěžujeme činnostmi, které jsou k jejich věku nepřiměřené, dbáme na to, aby děti měly dostatek možností k seberealizaci ve všech oblastech a to nejrůznějšími činnosti – motorickými, kognitivními, estetickými ale i zábavnými. Ve vzdělávání dětí upřednostnujeme rozvíjení smyslového vnímání a prožizkového učení jako základu veškerého přirozeného poznání. Podporujeme vzdělávání prostřednictvím hry a prožitku, proto hra převažuje ve většině plánovaných i spontánních činností v mateřské škole. Snažíme se najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. 

Chceme, aby se dítě naučilo žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznalo sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde jej mají všichni rádi. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ač byly úspěšné či nikoliv. Pomáháme jim pochopit svět kolem nich a připravit je do praktického života. 

Naší snahou je vytvořit společně s rodiči a našimi zaměstnanci “ jednu velkou rodinu”. Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Zavřít menu