O nás

Naše filozofie

Naší filozofií je tvořit harmonickou školku, kde se děti radují a smějí se. Nepřetěžujeme děti činnostmi, které jsou nepřiměřené k jejich věku, ale aby měly dostatek prožitků a možností k seberealizaci ve všech oblastech. Snažíme se najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit vzdělávací cíle v rámci svého osobního maxima. Podporujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. Chceme, aby se dítě naučilo žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznalo sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde jej mají všichni rádi. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ač byly úspěšné či nikoliv. Pomáháme jim pochopit svět kolem nich a připravit je do praktického života. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání.

Zdravé stravování – Je vědecky prokázáno, že to co jíme, nás od dětství formuje, ovlivňuje naše zdraví a naši kondici. Způsob stravování a stravovací návyky, které přijmeme, coby děti v útlém věku za své nás následně provázejí celý život a utvářejí náš životní styl. Proto jsme se rozhodli pro dovážení jídla od kvalitní známé značky Bionea, která vyrábí obědy v maximální možné míře z biopotravin, coby alternativu ke klasickému stravování ve školních jídelnách.

Zavřít menu