O nás

Mgr. Petra Jodasová
Ředitelka mateřské školy, koordinátorka vzdělávacího procesu a lektorka výtvarného kroužku - jednatel mateřské školy Little fox


Paní ředitelka Petra má dlouholeté zkušenosti ve školství a prací s dětmi. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou obor polygrafie. Po studiu se věnovala grafické práci, poté se však rozhodla, že chce své výtvarné nadání předávat dále a věnovat svůj čas budoucí generaci, zejména dětem. Petra působila mnoho let na základní škole jako vedoucí pedagog výtvarného oddělení, byla specialistkou na výtvarnou výchovu, malování, modelování, keramiku a také se věnovala přípravě dětí na talentové zkoušky výtvarného zaměření, protože ji práce s dětmi velice naplňovala, rozhodla se dodělat si vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi s předškolními dětmi získala jako učitelka v mateřské škole, kde se mimo jiné věnovala vedení výtvarného a baletního kroužku. Přes deset let se věnovala se svým manželem vedení letních táborů. V roce 2018 se rozhodla společně se svou dcerou založit mateřskou školu Little fox, ve školce se podílí na vedení týmu a koordinaci školního vzdělávacího programu. Ve svém volném čase se Petra aktivně věnuje józe, cyklistice, procházkám v přírodě a výtvarnému umění. Mimo jiné se také věnuje tanci a divadlu. Největší potěšení jí dělá, když může čas trávit se svou rodinou a blízkými přáteli. Petru velmi těší, když se může podílet na vzdělávání dětí a rozvíjet u nich výtvarné umění.

Mgr. Andrea Filipová (Jodasová)
Manažerka marketingu, komunikace a zápis žáků, lektorka hudebně vzdělávacích kroužků - jednatel mateřské školy Little fox


Andrea se narodila v Praze, kde chodila na základní školu zaměřenou na hudební výchovu. V mládí se aktivně věnovala zpěvu, působila ve sboru Radost, v dětské opeře Národního divadla a také nějaký čas působila ve sboru Státní opery. Studovala na gymnáziu s humanitním zaměřením a následně vystudovala vysokou školu, obor politologie. Po absolvování vysoké školy zahájila svou profesní dráhu v jedné renomované advokátní kanceláři, kde zpracovávala veřejné zakázky a věnovala se komunikaci s klienty. V průběhu studia na gymnáziu a vysoké škole se věnovala výuce dětí, pořádáním dětských letních táborů společně se svými rodiči a také vyučovala zpěv a hru na kytaru v Domě dětí a mládeže, kde získala první cenné pedagogické zkušenosti. Odtud už byl jen malý krůček k vybudování rodinné bilingvní mateřské školy Little fox. Andrea považuje období předškolního věku, stejně jako Maria Montessori, za nejdůležitější období ve vývoji dítěte. Těší jí u dětí pozorovat vzrůstající koncentraci, samostatnost, laskavost a vzájemný respekt. Ve školce vede hudebně vzdělávací kroužek, ve kterém děti učí hrát na piáno, flétnu a kytaru. Ve svém volném čase se věnuje běhání, jízdě na kole, Thajskému boxu a různým sportovním aktivitám, má ráda procházky v lese nebo po horách, to je pro ni ideální rychlost na pozorování všech krás okolí. Mateřská škola Little fox, kterou založila se svou maminkou je pro ni nejkrásnější projekt, o kterém vždy snila.

Bc. Veronika Birnbaumová
Zástupkyně ředitelky mateřské školy - vedoucí učitelka


Veronika má dlouholeté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání. Vystudovala Obchodní Akademii, ale jejím snem vždy bylo věnovat se práci s dětmi, proto si doplnila vzdělání na Střední pedagogické škole Futurum a následně pokračovala ve studiu na pedagogické fakultě UK, obor Učitelství pro mateřské školy. Své vzdělání dále prohlubuje studiem magisterského oboru Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Karlově. Absolvovala mnoho kurzů s předškolní tématikou (Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Dítě s ADHD, ADD –pro pedagogy MŠ a 1. Stupně ZŠ, Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ, Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Grafomotorika, Školní zralost, Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, Podpora pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem, Základy personalistiky a jiné). Za velmi cenné považuje zkušenosti, které měla možnost získat během svého pobytu ve Velké Británii, kde se věnovala studiu a práci s dětmi předškolního věku. Po návratu z Velké Británie působila šest let jako učitelka předškolní třídy v česko-anglické mezinárodní mateřské škole Sunny Canadian International School, mimo jiné zde působila i jako lektorka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Veronika má bohaté zkušenosti s vedením aktivit související s pedagogickou činností, vedením pohybových kroužků, kroužků zaměřených na rozvoj českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, kroužků na rozvoj logiky a předmatematických dovedností, organizováním výletů, škol v přírodě, Hejného metodou. Veronika ráda přijímá výzvy a zdokonaluje se ve svých dovednostech. Práci s dětmi vnímá jako své životní poslání, které ji velmi naplňuje. Ve svém volném čase se ráda věnuje cyklistice a cestování.

47648491-87A0-4B38-A07B-44B72F06B684

Mgr. Ritu Bansi
Rodilá mluvčí/pedagog ve třídě Lvíčat/ lektorka výtvarného kroužku


Ritu se narodila v Indii, v České republice žije již víc než 7 let. Vystudovala vysokou školu Punjab technical university, obor řízení obchodu. Během studia se začala věnovat vzdělávání dětí předškolního věku a to ji přimělo k tomu, aby se v tomto směru začala rozvíjet. Absolvovala kurz zaměřený na předškolní vzdělávání, školní zralost a komunikaci s rodiči. Výuce anglického jazyka v mateřských školách se věnuje od roku 2013. Jejím motto zní “Účelem lidského života je pomáhat druhým”, proto se snaží dětem předávat, jak nejlépe umí, své znalosti, inspiruje je k soucitu, sympatiím, ale především děti vede k logickému uvažování. Ritu ráda pozoruje děti, fascinuje jí jejich dětský svět, který je plný nekonečné fantazie. Ve svém volném čase ráda cestuje, čte a chodí na procházky do přírody se svým manželem. Ritu zbožňuje vaření, kterému se aktivně věnuje ve svém volném čase. Práce s dětmi ji naplňuje, nejvíce jí těší, když vidí, jak se děti pod jejím vedením rozvíjejí a rostou. Ritu věří, že děti jsou pro nás nekonečná inspirace a zdroj energie.

Bc. Amy Morillo
Český pedagog ve třídě Lištiček/ lektorka sportovního kroužku


Amy se narodila v USA, v Miami. Vyrůstala v bilingvním prostředí, díky tomu ovládá perfektně anglický i český jazyk. Studovala na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace, následně vystudovala anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na pedagogické fakultě UK. Amy má lásku k jazykům o které se aktivně zajímá, svou zálibu se snaží předávat dál dětem, tím že motivuje děti k poznávání jiných kultur. K dětem má velmi vřelý vztah, baví ji sledovat jejich růst a pokrok. Má poměrně neposednou povahu, ráda neustále něco vyrábí a vymýšlí různé kreativní aktivity s dětmi. Amy se rozhodla pracovat s dětmi, protože věří, že vzdělávání dětí je nejcennější věc na světě. Svůj volný čas věnuje pěstování rostlin, zpěvu, hře na klavír, jízdě na koni a péči o svého pejska “Cookie”. Amy miluje zvířata, aktivně se zajímá o jejich výcvik. S pořízením pejska se začala zajímat o canisterapii zaměřenou na děti, dále se chce v této oblasti rozvíjet. Amy věří, že děti, rostliny a zvířata jsou nedílnou součástí života. Práci s dětmi považuje za smysluplnou a z každého, byť sebemenšího posunu dětí má upřímnou radost. Řídí se heslem "dělej vše, jak nejlépe dovedeš a dělej to proto, že tě to těší".

85937EB6-5C6A-4CA0-A0F9-9BE3601E1C7B

Bc. Despoina Karakoulaki
Rodilá mluvčí/pedagog ve třídě Lištiček


Despoina pochází z řecké Soluně, nedávno se přestěhovala do Prahy z které je velmi nadšená. Studovala na Aristelově univerzitě v Soluni, obor předškolní pedagogika. Před nástupem do mateřské školy Little Fox působila jako učitelka v mateřské škole v Soluni, kde během své praxe získala řadu certifikátů (například Tvořivá hra u dětí v předškolním věku, Lektorka dětské jógy, Rozvoj senzomotorického vnímání u dětí). Čtyřletá práce táborové vedoucí ji naučila, jak připravit a realizovat kreativní prostředí ve vnitřních i venkovních podmínkách pro děti. Poslední dva roky působila jako dobrovolnice charitativní organizace, čímž získala bohaté zkušenosti v komunikaci s lidmi. Ve svém volném čase se nejraději věnuje čtení cestování, turistice a poznávání přírody. Despoina si ráda hraje s dětmi, proto věří, že vzdělávací proces by měl být založen hlavně na hře, podporuje u dětí objevování nových věcí a tím posiluje jejich samostatnost. Je přesvědčena, že učitelské povolání je nesmírně obohacující a hodnotné.

Daniela Kučerová
Český pedagog ve třídě Soviček/ Lektorka baletního kroužku


Paní učitelka Daniela pochází ze Zlína, kde vystudovala Střední zdravotnickou školu. V současné době studuje bakalářský obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studentských let se zapojila do projektu pro děti, Nebojte se nemocnice. Daniela se věnovala 11 let latinskoamerickým tancům, chodila do taneční školy Mědílkovi ve Zlíně, kde se i kromě latinskoamerických tanců věnovala základům baletu. Daniela je lektorkou kroužku baletu u nás v mateřské škole. Po studiu na Střední zdravotnické škole Daniela pracovala v jeslích a také se externě věnovala vedení tanečních lekcí pro děti. Daniela je hlavním zdravotníkem v mateřské škole Little fox. Daniela má velmi blízko k dětem, na práci s dětmi má nejraději to, že může dětem pomáhat při jejich cestě k objevování světa kolem nich. Baví ji sledovat jejich krůčky, při práci s dětmi klade důraz především na jejich individualitu a rozvoj potenciálu. Mezi její zájmy patří kresba, turistika, cestování, jóga a trávení času s přáteli a rodinou.

Auma Odiwa
Rodilá mluvčí/pedagog ve třídě Soviček


Auma pochází z Africké Keni, kde studovala předškolní pedagogiku. Svou kariéru, jako učitelka mateřské školy odstartovala v roce 2009. Auma miluje cestování, díky kterému se podívala do různých zemí a nakonec se rozhodla usídlit v České republice, v Praze žije již více než pět let. O Praze říká: “Praha mě okouzlila, je jedním z nejkrásnějších a nejunikátnějších měst, které jsem kdy viděla”. Je vděčná, že ve svém životě objevila poslání, kterým je práce s dětmi. Aumu naplňuje, že může předávat své zkušenosti, schopnosti a dovednosti skrz svou práci budoucím generacím. Práce s dětmi je pro ni nejen práce, ale i radost v každodenním životě. Auma se neustále vzdělává, nedávno se začala zajímat o výuku angličtiny pomocí komplexní metody Jolly Phonics, která učitelům otevírá možnost tvůrčí práce s žáky. Pomocí metody Jolly Phonics se děti učí číst a psát v angličtině, metoda je vhodná jak pro rodilé mluvčí tak pro děti, co se učí angličtinu jako druhý jazyk. Auma věří, že rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a pohodu a proto k rodičům i dětem přistupuje s respektem. Cítí, že její učitelskou povinností je pomáhat dětem v jejich rozvoji, tak aby dosáhly všech svým možností, tak jak nejlépe dokážou. Ve svém volném čase ráda navštěvuje kulturní akce, tráví čas se svými přáteli a také ráda chodí na procházky do přírody.

Anička Svobodová
Pedagog na mateřské dovolené


Práci s dětmi se věnuje již několik let. Během studií působila jako animátorka v Itálii, na dětských oslavách a táborech. Své zkušenosti rozvíjela v soukromých mateřských školách s dětmi ve věku 2-6 let. Před nástupem do Little fox také pracovala ve středisku volného času a mimo kancelář pobývala s dětmi na odpoledních kroužcích jógy, keramiky a kreativních činností. Anglický jazyk ovládá slovem i písmem a to díky pobytu v Anglii. Ráda pozoruje dětský svět, jejich fantazii a kreativitu. Ve volném čase ráda sportuje na inline, kole, cvičí jógu a jezdí na koni. Věnuje se také tvořivým činnostem a výrobě z přírodních materiálů." Moc se těší na spolupráci s Vámi a hlavně s vašimi dětmi.

Petra Blažková
Český pedagog ve třídě Koťátek/ lektorka kroužku “Malý objevitel”


Petra studovala na střední zdravotnické škole, ale jejím snem od malička bylo, věnovat se dětem, proto se hned po studiích rozhodla věnovat se práci s dětmi. Nejprve pracovala v dětské skupině, dál začala svou kariéru obohacovat prací v jeslích, mateřských školách a také i jako vychovatelka v neziskové organizaci Klokánek. Děti miluje pro svou bezprostřednost, bezstarostnost a také proto, že na rozdíl od dospělých, věří pohádkám a to je velmi krásné. Petra má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí a to převážně dětí ve věku 2-3 let, za svou praxi nasbírala nespočet zkušeností, které chce předávat dál dětem. Účastnila se také několika odborných seminářů a přednášek, které ji vždy byly velkým přínosem ve výchově dětí. Mezi její zájmy patří malování, psaní povídek a pohádek, ráda cestuje a tráví čas se svou rodinou.

Adéla Sigsworth
Český pedagog ve třídě Lvíčátek


Adéla se narodila v Praze, kde vystudovala Tělesnou výchovu na VOŠ Palestra. Své zkušenosti s předškolními dětmi získala v English International School Prague, kde pracovala několik let. Její životní cesta ji zavedla na deset let do Velké Británie, do Londýna a Windsoru, kde pracovala jako asistentka a učitelka na základních školách. Po narození jejích dvou synů Fredericka a Henryho se začala věnovat bilingvní výchově. Své zkušenosti s bilingvní pedagogikou uplatnila v Londýně, v České Škole bez Hranic, kde pracovala s českými předškolními dětmi na rozvoji jazyka, udržování české kultury a tradic. Po návratu do Prahy, za své několikaleté působnosti v Prague British International School, se Adéla rozhodla prohloubit své zkušenosti v předškolní výchově studiem Montessori Pedagogiky pro věk 3–6 let, ve společnosti Montessori ČR. Adéla považuje za cíl její práce výchovu s láskou a respektem, posilování sebedůvěry dítěte a učení k samostatnosti. Adéla se ráda věnuje cvičení dětské jógy, svoji kvalifikaci získala absolvováním několika certifikovaných kursů u společnosti Česká Asociace Dětské Jógy. Momentálně se Adéla věnuje studiu Učitelství Mš na pedagogické fakultě UK. Mezi její koníčky patří cvičení jógy, cyklistika, vodní sporty, výlety do přírody a v zimě lyžování.

Petra Blažková
Český pedagog ve třídě Koťátek/ lektorka kroužku “Malý objevitel”


Petra studovala na střední zdravotnické škole, ale jejím snem od malička bylo, věnovat se dětem, proto se hned po studiích rozhodla věnovat se práci s dětmi. Nejprve pracovala v dětské skupině, dál začala svou kariéru obohacovat prací v jeslích, mateřských školách a také i jako vychovatelka v neziskové organizaci Klokánek. Děti miluje pro svou bezprostřednost, bezstarostnost a také proto, že na rozdíl od dospělých, věří pohádkám a to je velmi krásné. Petra má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí a to převážně dětí ve věku 2-3 let, za svou praxi nasbírala nespočet zkušeností, které chce předávat dál dětem. Účastnila se také několika odborných seminářů a přednášek, které ji vždy byly velkým přínosem ve výchově dětí. Mezi její zájmy patří malování, psaní povídek a pohádek, ráda cestuje a tráví čas se svou rodinou.

Anežka Králová
provozní asistentka

Lessi Klenski
provozní asistent/asistent pedagoga ve třídě Koťátek


Petr Jodas
Manažer provozu


Tomáš Filip
Finanční ředitel


Zavřít menu