O nás

Mgr. Petra Jodasová
Ředitelka mateřské školy, koordinátorka vzdělávacího procesu a lektorka výtvarného kroužku - jednatel mateřské školy Little fox


Paní ředitelka Petra má dlouholeté zkušenosti ve školství a prací s dětmi. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou obor polygrafie. Po studiu se věnovala grafické práci, poté se však rozhodla, že chce své výtvarné nadání předávat dále a věnovat svůj čas budoucí generaci, zejména dětem. Petra působila mnoho let na základní škole jako vedoucí pedagog výtvarného oddělení, byla specialistkou na výtvarnou výchovu, malování, modelování, keramiku a také se věnovala přípravě dětí na talentové zkoušky výtvarného zaměření, protože ji práce s dětmi velice naplňovala, rozhodla se dodělat si vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi s předškolními dětmi získala jako učitelka v mateřské škole, kde se mimo jiné věnovala vedení výtvarného a baletního kroužku. Přes deset let se věnovala se svým manželem vedení letních táborů. V roce 2018 se rozhodla společně se svou dcerou založit mateřskou školu Little fox, ve školce se podílí na vedení týmu a koordinaci školního vzdělávacího programu. Ve svém volném čase se Petra aktivně věnuje józe, cyklistice, procházkám v přírodě a výtvarnému umění. Mimo jiné se také věnuje tanci a divadlu. Největší potěšení jí dělá, když může čas trávit se svou rodinou a blízkými přáteli. Petru velmi těší, když se může podílet na vzdělávání dětí a rozvíjet u nich výtvarné umění.

Mgr. Andrea Filipová (Jodasová)
Manažerka marketingu, komunikace a zápis žáků, lektorka hudebně vzdělávacích kroužků - jednatel mateřské školy Little fox


Andrea se narodila v Praze, kde chodila na základní školu zaměřenou na hudební výchovu. V mládí se aktivně věnovala zpěvu, působila ve sboru Radost, v dětské opeře Národního divadla a také nějaký čas působila ve sboru Státní opery. Studovala na gymnáziu s humanitním zaměřením a následně vystudovala vysokou školu, obor politologie. Po absolvování vysoké školy zahájila svou profesní dráhu v jedné renomované advokátní kanceláři, kde zpracovávala veřejné zakázky a věnovala se komunikaci s klienty. V průběhu studia na gymnáziu a vysoké škole se věnovala výuce dětí, pořádáním dětských letních táborů společně se svými rodiči a také vyučovala zpěv a hru na kytaru v Domě dětí a mládeže, kde získala první cenné pedagogické zkušenosti. Odtud už byl jen malý krůček k vybudování rodinné bilingvní mateřské školy Little fox. Andrea považuje období předškolního věku, stejně jako Maria Montessori, za nejdůležitější období ve vývoji dítěte. Těší jí u dětí pozorovat vzrůstající koncentraci, samostatnost, laskavost a vzájemný respekt. Ve školce vede hudebně vzdělávací kroužek, ve kterém děti učí hrát na piáno, flétnu a kytaru. Ve svém volném čase se věnuje běhání, jízdě na kole, Thajskému boxu a různým sportovním aktivitám, má ráda procházky v lese nebo po horách, to je pro ni ideální rychlost na pozorování všech krás okolí. Mateřská škola Little fox, kterou založila se svou maminkou je pro ni nejkrásnější projekt, o kterém vždy snila.

Mgr. Pavel Kolařík
Zástupce ředitelky mateřské školy - vedoucí pedagog


Pavel má dlouholeté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání. Pavel vystudoval střední školu Mills obor předškolní a mimoškolní pedagogika a poté pokračoval studiem magisterského oboru na Univerzitě Karlově učitelství pro střední školy. Ještě během studií na Filozofické fakultě začal vyučovat italský, portugalský a český jazyk na středních školách. Působil jako středoškolský učitel na česko-italském gymnáziu a jako učitel jazyků na střední hotelové škole. Poté na nějakou dobu zběhl od pedagogické profese a vyzkoušel si práci v soukromém sektoru, vedl tým lidí jako obchodní manažer a školitel v mezinárodní firmě. Po nějaké době cítil potřebu vrátit se do školství, rozhodl se však změnit věkovou kategorii a vyzkoušel si práci pedagoga v mateřské škole. Práce v mateřské škole se stala jeho velkým koníčkem a radostí. Shodou náhod nastoupil do mateřské školy, která pracuje podle inovativního programu Začít spolu. Absolvoval studium a školení programu Začít spolu a stáž v Nizozemsku, kde načerpal vědomosti o dalších alternativních směrech a seznámil se s podmínkami jiného pedagogického systému. Za velmi cenné považuje zkušenosti, které měl možnost získat během tohoto pobytu v Nizozemsku, kde se naplno věnoval studiu a práci s dětmi předškolního věku. Má rád výzvy, které dávají smysl, rád vystupuje ze své komfortní zóny. Pavel hovoří plynně anglickým, italským, španělským a portugalským jazykem, výuka jazyků je jeho největší radost a poslání. Ve volném čase se věnuje osobnímu sebe rozvoji a mezi jeho zájmy patří film, divadlo a literatura. Pavel má také dva syny Davida a Tomáše, kteří jsou jeho velkou inspirací a radostí. Pavel se velice těší na práci v prostředí MŠ Little fox se skvělým kolektivem, ale také na spolupráci s Vámi, rodiči. V případě jakýkoliv dotazů ho neváhejte kdykoliv oslovit, rád se Vám bude věnovat.

47648491-87A0-4B38-A07B-44B72F06B684

Mgr. Ritu Bansi
Anglický pedagog ve třídě Lvíčat/ lektorka výtvarného kroužku a yogy


Ritu se narodila v Indii, v České republice žije již víc než 7 let. Vystudovala vysokou školu Punjab technical university, obor řízení obchodu. Během studia se začala věnovat vzdělávání dětí předškolního věku a to ji přimělo k tomu, aby se v tomto směru začala rozvíjet. Absolvovala kurz zaměřený na předškolní vzdělávání, školní zralost a komunikaci s rodiči. Výuce anglického jazyka v mateřských školách se věnuje od roku 2013. Jejím motto zní “Účelem lidského života je pomáhat druhým”, proto se snaží dětem předávat, jak nejlépe umí, své znalosti, inspiruje je k soucitu, sympatiím, ale především děti vede k logickému uvažování. Ritu ráda pozoruje děti, fascinuje jí jejich dětský svět, který je plný nekonečné fantazie. Ve svém volném čase ráda cestuje, čte a chodí na procházky do přírody se svým manželem. Ritu zbožňuje vaření, kterému se aktivně věnuje ve svém volném čase. Práce s dětmi ji naplňuje, nejvíce jí těší, když vidí, jak se děti pod jejím vedením rozvíjejí a rostou. Ritu věří, že děti jsou pro nás nekonečná inspirace a zdroj energie.

Bc. Amy Morillo
Český pedagog ve třídě Lvíčat/ lektorka sportovního kroužku


Amy se narodila v USA, v Miami. Vyrůstala v bilingvním prostředí, díky tomu ovládá perfektně anglický i český jazyk. Studovala na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace, následně vystudovala anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na pedagogické fakultě UK. Amy má lásku k jazykům o které se aktivně zajímá, svou zálibu se snaží předávat dál dětem, tím že motivuje děti k poznávání jiných kultur. K dětem má velmi vřelý vztah, baví ji sledovat jejich růst a pokrok. Má poměrně neposednou povahu, ráda neustále něco vyrábí a vymýšlí různé kreativní aktivity s dětmi. Amy se rozhodla pracovat s dětmi, protože věří, že vzdělávání dětí je nejcennější věc na světě. Svůj volný čas věnuje pěstování rostlin, zpěvu, hře na klavír, jízdě na koni a péči o svého pejska “Cookie”. Amy miluje zvířata, aktivně se zajímá o jejich výcvik. S pořízením pejska se začala zajímat o canisterapii zaměřenou na děti, dále se chce v této oblasti rozvíjet. Amy věří, že děti, rostliny a zvířata jsou nedílnou součástí života. Práci s dětmi považuje za smysluplnou a z každého, byť sebemenšího posunu dětí má upřímnou radost. Řídí se heslem "dělej vše, jak nejlépe dovedeš a dělej to proto, že tě to těší".

85937EB6-5C6A-4CA0-A0F9-9BE3601E1C7B

Bc. Despoina Karakoulaki
Anglický pedagog ve třídě Lištiček


Despoina pochází z řecké Soluně, nedávno se přestěhovala do Prahy z které je velmi nadšená. Studovala na Aristelově univerzitě v Soluni, obor předškolní pedagogika. Před nástupem do mateřské školy Little Fox působila jako učitelka v mateřské škole v Soluni, kde během své praxe získala řadu certifikátů (například Tvořivá hra u dětí v předškolním věku, Lektorka dětské jógy, Rozvoj senzomotorického vnímání u dětí). Čtyřletá práce táborové vedoucí ji naučila, jak připravit a realizovat kreativní prostředí ve vnitřních i venkovních podmínkách pro děti. Poslední dva roky působila jako dobrovolnice charitativní organizace, čímž získala bohaté zkušenosti v komunikaci s lidmi. Ve svém volném čase se nejraději věnuje čtení cestování, turistice a poznávání přírody. Despoina si ráda hraje s dětmi, proto věří, že vzdělávací proces by měl být založen hlavně na hře, podporuje u dětí objevování nových věcí a tím posiluje jejich samostatnost. Je přesvědčena, že učitelské povolání je nesmírně obohacující a hodnotné.

Bc. Klára Boháčová
Český pedagog ve třídě Soviček/ Lektorka baletního kroužku


Klára se narodila a vyrostla v Praze. Svůj zájem o pedagogiku a výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání rozvinula během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Již během svých gymnaziálních studií získala první zkušenosti s dětmi předškolního věku při účasti na letních příměstských táborech, které pořádala soukromá mateřská škola Čtyřlístek. Práce s dětmi ji velmi zaujala a rozhodla se jí dále věnovat. V průběhu svého vysokoškolského studia působila jako lektorka edukačních programů pro děti v rámci projektu Stopy, který byl pořádaný Klášterem Pražského Jezulátka. Také získala zkušenosti jako vychovatelka dětí ve spolupráci s organizací YMCA Familia. Po ukončení vysokoškolského studia Klára začala pracovat jako učitelka v soukromé mateřské škole v Dolních Břežanech, kde se starala o děti ve věku od 0 do 6 let. Klára měla možnost pracovat také jako pedagog na prvním stupni základní školy. Nicméně si uvědomila, že jejím pravým posláním je práce s mladšími dětmi, která ji naplňuje a dělá šťastnou. Klára věří, že i děti pod jejím vedením se budou cítit šťastné a plné radosti. Ve svém volném čase ráda tancuje, což je aktivita, které se věnuje od dětství. Také ji baví výtvarné aktivity a techniky, jako je akvarel a moderní kaligrafie. Relaxuje také vařením, četbou a procházkami přírodou.

Auma Odiwa
Anglický pedagog ve třídě Soviček


Auma pochází z Africké Keni, kde studovala předškolní pedagogiku. Svou kariéru, jako učitelka mateřské školy odstartovala v roce 2009. Auma miluje cestování, díky kterému se podívala do různých zemí a nakonec se rozhodla usídlit v České republice, v Praze žije již více než pět let. O Praze říká: “Praha mě okouzlila, je jedním z nejkrásnějších a nejunikátnějších měst, které jsem kdy viděla”. Je vděčná, že ve svém životě objevila poslání, kterým je práce s dětmi. Aumu naplňuje, že může předávat své zkušenosti, schopnosti a dovednosti skrz svou práci budoucím generacím. Práce s dětmi je pro ni nejen práce, ale i radost v každodenním životě. Auma se neustále vzdělává, nedávno se začala zajímat o výuku angličtiny pomocí komplexní metody Jolly Phonics, která učitelům otevírá možnost tvůrčí práce s žáky. Pomocí metody Jolly Phonics se děti učí číst a psát v angličtině, metoda je vhodná jak pro rodilé mluvčí tak pro děti, co se učí angličtinu jako druhý jazyk. Auma věří, že rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a pohodu a proto k rodičům i dětem přistupuje s respektem. Cítí, že její učitelskou povinností je pomáhat dětem v jejich rozvoji, tak aby dosáhly všech svým možností, tak jak nejlépe dokážou. Ve svém volném čase ráda navštěvuje kulturní akce, tráví čas se svými přáteli a také ráda chodí na procházky do přírody.

Petra Blažková
Český pedagog ve třídě Koťátek/ lektorka kroužku “Malý objevitel”


Petra studovala na střední zdravotnické škole, ale jejím snem od malička bylo, věnovat se dětem, proto se hned po studiích rozhodla věnovat se práci s dětmi. Nejprve pracovala v dětské skupině, dál začala svou kariéru obohacovat prací v jeslích, mateřských školách a také i jako vychovatelka v neziskové organizaci Klokánek. Děti miluje pro svou bezprostřednost, bezstarostnost a také proto, že na rozdíl od dospělých, věří pohádkám a to je velmi krásné. Petra má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí a to převážně dětí ve věku 2-3 let, za svou praxi nasbírala nespočet zkušeností, které chce předávat dál dětem. Účastnila se také několika odborných seminářů a přednášek, které ji vždy byly velkým přínosem ve výchově dětí. Mezi její zájmy patří malování, psaní povídek a pohádek, ráda cestuje a tráví čas se svou rodinou.

Mgr. Veronika Cheutinová, Ph.D.
Koordinátor logopedie


Veronika vystudovala magisterské a doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 je členem Asociace klinických logopedů. Zajímám se o celostní medicínu a diagnostiku pomocí přístroje EAV, v případě zájmu může poradit i v této oblasti. Profesí je zdravotnický logoped ve specializačním programu Klinická logopedie (2016 Atestace 1. část). Před rodičovskou dovolenou pracovala 11 let v Ambulanci klinické logopedie pro děti a dospělé (napříč všemi diagnózami). Nyní pracuji v nemocnici následné péče s pacienty po CMP (fatické poruchy, kognitivně-komunikační poruchy a poruchy polykání). Současně od března 2021 funguje logopedická poradna při MŠ Kunratice, která je od září 2021 přístupná veřejnosti (z Kunratic).
LOGOPEDICKÁ PÉČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE LITLE FOX
Podpůrný skupinový program zaměřený na rozvoj řeči a mateřského (českého) jazyka zajišťují kvalifikované učitelky MŠ ve spolupráci se zdravotnickým logopedem. Individuální logopedickou péči zajišťuje zdravotnický logoped, který spolupracuje s kmenovými učitelkami MŠ i rodiči dítěte. V některých případech totiž nestačí pouze péče v rámci předškolního zařízení, ale je třeba aktivní spoluúčasti rodičů popř. dalších odborností (pediatr, foniatr, dětská neurologie, dětská psychologie).

Adéla Sigsworth
Český pedagog ve třídě Lištiček


Adéla se narodila v Praze, kde vystudovala Tělesnou výchovu na VOŠ Palestra. Své zkušenosti s předškolními dětmi získala v English International School Prague, kde pracovala několik let. Její životní cesta ji zavedla na deset let do Velké Británie, do Londýna a Windsoru, kde pracovala jako asistentka a učitelka na základních školách. Po narození jejích dvou synů Fredericka a Henryho se začala věnovat bilingvní výchově. Své zkušenosti s bilingvní pedagogikou uplatnila v Londýně, v České Škole bez Hranic, kde pracovala s českými předškolními dětmi na rozvoji jazyka, udržování české kultury a tradic. Po návratu do Prahy, za své několikaleté působnosti v Prague British International School, se Adéla rozhodla prohloubit své zkušenosti v předškolní výchově studiem Montessori Pedagogiky pro věk 3–6 let, ve společnosti Montessori ČR. Adéla považuje za cíl její práce výchovu s láskou a respektem, posilování sebedůvěry dítěte a učení k samostatnosti. Adéla se ráda věnuje cvičení dětské jógy, svoji kvalifikaci získala absolvováním několika certifikovaných kursů u společnosti Česká Asociace Dětské Jógy. Momentálně se Adéla věnuje studiu Učitelství Mš na pedagogické fakultě UK. Mezi její koníčky patří cvičení jógy, cyklistika, vodní sporty, výlety do přírody a v zimě lyžování.

IMG_9619

Dana Talová
Český pedagog ve třídě koťátek

Paní učitelka Dana má bohaté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 2-3 let, v minulosti pracovala také jako vedoucí učitelka v Montessori dětské skupině. V současné době studuje na střední odborné škole Bean předškolní a mimoškolní pedagogiku, absolvovala různé kurzy zaměřené na vzdělávání dětí například aktivita každodenního života, senzomotorický materiál I. A Montessori filozofie, První pomoc u malých dětí a Nadchněte děti pro tvoření apod. Jejím snem vždy bylo pracovat s dětmi, tvořit s nimi a připravovat pro ně zajímavý program. V mateřské škole Little Fox se bude věnovat kroužku Šikovné ručičky, který je zaměřený na aranžování a koordinaci rukou, kde se děti naučí jak aranžovat květiny, balit dárečky, tvořit přáníčka a vytváření různorodých aktivit spojené s výtvarnými dovednostmi. Ve volném čase se ráda věnuje háčkování a aranžování květin, nejvíce však rodině a svým dvou dcerám, kterým je 8 a 11 let, také zahrádce, ručním činnostem a fotografování. Ráda sportuje a poznává nová místa. Dana má nesmírně ráda svět dětí. Má veselou povahu, je trpělivá a empatická.

Lesia Klenski
Asistentka ve třídě lištiček a koťátek


Lesi se narodila na Ukrajině a již sedmým rokem žije se svou rodinu a dvěma dětmi v Praze. Lesi je maminka dvou krásných kluků, který ji denně inspirují k životu a práci s dětmi. Její láska k dětem ji dovedla až do Mateřské školy Little fox, kde začala pomáhat paní učitelkám s výukou předškolních dětí jako asistentka ve třídě koťátek a lištiček. Děti si ji oblíbily již od prvního dne a do práce chodí vždy s velkým úsměvem a radostí. Lesi se rozhodla prohloubit své vzdělání studiem chůvy pro předškolní děti a kurzem anglického jazyka. Lesi se těší každý den, co s dětmi nového zažije. Má velmi ráda děti a ráda pozoruje, jak se rozvíjejí, a jak se učí něco nového, vždy pozoruje, co jim dělá radost. Lesi se v mateřské škole Little fox věnuje také sportovním hrám a ráda s dětmi tvoří výtvarné materiály k výuce dětí.

Petr Jodas
Manažer provozu


Tomáš Filip
Finanční ředitel


Zavřít menu