O nás

Mgr. Petra Jodasová
Ředitelka mateřské školy, koordinátorka vzdělávacího procesu a lektorka výtvarného kroužku - jednatel mateřské školy Little fox


Paní ředitelka Petra má dlouholeté zkušenosti ve školství a prací s dětmi. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou obor polygrafie. Po studiu se věnovala grafické práci, poté se však rozhodla, že chce své výtvarné nadání předávat dále a věnovat svůj čas budoucí generaci, zejména dětem. Petra působila mnoho let na základní škole jako vedoucí pedagog výtvarného oddělení, byla specialistkou na výtvarnou výchovu, malování, modelování, keramiku a také se věnovala přípravě dětí na talentové zkoušky výtvarného zaměření, protože ji práce s dětmi velice naplňovala, rozhodla se dodělat si vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi s předškolními dětmi získala jako učitelka v mateřské škole, kde se mimo jiné věnovala vedení výtvarného a baletního kroužku. Přes deset let se věnovala se svým manželem vedení letních táborů. V roce 2018 se rozhodla společně se svou dcerou založit mateřskou školu Little fox, ve školce se podílí na vedení týmu a koordinaci školního vzdělávacího programu. Ve svém volném čase se Petra aktivně věnuje józe, cyklistice, procházkám v přírodě a výtvarnému umění. Mimo jiné se také věnuje tanci a divadlu. Největší potěšení jí dělá, když může čas trávit se svou rodinou a blízkými přáteli. Petru velmi těší, když se může podílet na vzdělávání dětí a rozvíjet u nich výtvarné umění.

Mgr. Andrea Filipová (Jodasová)
Manažerka marketingu, komunikace a zápis žáků, lektorka hudebně vzdělávacích kroužků - jednatel mateřské školy Little fox


Andrea se narodila v Praze, kde chodila na základní školu zaměřenou na hudební výchovu. V mládí se aktivně věnovala zpěvu, působila ve sboru Radost, v dětské opeře Národního divadla a také nějaký čas působila ve sboru Státní opery. Studovala na gymnáziu s humanitním zaměřením a následně vystudovala vysokou školu, obor politologie. Po absolvování vysoké školy zahájila svou profesní dráhu v jedné renomované advokátní kanceláři, kde zpracovávala veřejné zakázky a věnovala se komunikaci s klienty. V průběhu studia na gymnáziu a vysoké škole se věnovala výuce dětí, pořádáním dětských letních táborů společně se svými rodiči a také vyučovala zpěv a hru na kytaru v Domě dětí a mládeže, kde získala první cenné pedagogické zkušenosti. Odtud už byl jen malý krůček k vybudování rodinné bilingvní mateřské školy Little fox. Andrea považuje období předškolního věku, stejně jako Maria Montessori, za nejdůležitější období ve vývoji dítěte. Těší jí u dětí pozorovat vzrůstající koncentraci, samostatnost, laskavost a vzájemný respekt. Ve školce vede hudebně vzdělávací kroužek, ve kterém děti učí hrát na piáno, flétnu a kytaru. Ve svém volném čase se věnuje běhání, jízdě na kole, Thajskému boxu a různým sportovním aktivitám, má ráda procházky v lese nebo po horách, to je pro ni ideální rychlost na pozorování všech krás okolí. Mateřská škola Little fox, kterou založila se svou maminkou je pro ni nejkrásnější projekt, o kterém vždy snila.

Mgr. Pavel Kolařík
Zástupce ředitelky mateřské školy - vedoucí pedagog


Pavel má dlouholeté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání. Pavel vystudoval střední školu Mills obor předškolní a mimoškolní pedagogika a poté pokračoval studiem magisterského oboru na Univerzitě Karlově učitelství pro střední školy. Ještě během studií na Filozofické fakultě začal vyučovat italský, portugalský a český jazyk na středních školách. Působil jako středoškolský učitel na česko-italském gymnáziu a jako učitel jazyků na střední hotelové škole. Poté na nějakou dobu zběhl od pedagogické profese a vyzkoušel si práci v soukromém sektoru, vedl tým lidí jako obchodní manažer a školitel v mezinárodní firmě. Po nějaké době cítil potřebu vrátit se do školství, rozhodl se však změnit věkovou kategorii a vyzkoušel si práci pedagoga v mateřské škole. Práce v mateřské škole se stala jeho velkým koníčkem a radostí. Shodou náhod nastoupil do mateřské školy, která pracuje podle inovativního programu Začít spolu. Absolvoval studium a školení programu Začít spolu a stáž v Nizozemsku, kde načerpal vědomosti o dalších alternativních směrech a seznámil se s podmínkami jiného pedagogického systému. Za velmi cenné považuje zkušenosti, které měl možnost získat během tohoto pobytu v Nizozemsku, kde se naplno věnoval studiu a práci s dětmi předškolního věku. Má rád výzvy, které dávají smysl, rád vystupuje ze své komfortní zóny. Pavel hovoří plynně anglickým, italským, španělským a portugalským jazykem, výuka jazyků je jeho největší radost a poslání. Ve volném čase se věnuje osobnímu sebe rozvoji a mezi jeho zájmy patří film, divadlo a literatura. Pavel má také dva syny Davida a Tomáše, kteří jsou jeho velkou inspirací a radostí. Pavel se velice těší na práci v prostředí MŠ Little fox se skvělým kolektivem, ale také na spolupráci s Vámi, rodiči. V případě jakýkoliv dotazů ho neváhejte kdykoliv oslovit, rád se Vám bude věnovat.

catherine.17067156885497

Catherine Wheatley
Anglický pedagog ve třídě Lvíčat/ lektorka výtvarného kroužku a yogy


Catherine Wheatley Catherine (neboli Cat!) se narodila v Londýně v Anglii, po pár letech se s rodiči přestěhovala do Ameriky a vyrůstala v Pittsburghu v Pensylvánii ve Spojených státech. Catherine s dětmi pracuje od svých 15 let, kdy čtyři roky pracovala jako dobrovolnice na dětském táboře a v péči o děti pokračovala prací v jeslích, jako chůva a dobrovolnicí v organizaci Big Brother Big Sister po celou dobu studia na univerzitě. Cat vystudovala politologii na Adelphi University na Long Islandu ve státě New York, ale jejím snem vždy bylo věnovat se práci s dětmi a proto začala pracovat v mateřské škole, kde získala praxi a mnoho nových zkušeností. Při studiu na vysoké škole strávila semestr v Praze a od té doby si toto město zamilovala a rozhodla se, že se tam časem vrátí. Po několika letech práce v mateřských školách v New Yorku se vrátila do Prahy, aby pokračovala ve své vášni být pozitivním vzorem pro mladé generace a poskytovat malým dětem bezpečné, zábavné a vzdělávací prostředí pro jejich růst a učení. Cat působí v Praze již téměř rok, pracovala zde jak ve školkách, tak individuálně s dětmi, učí děti angličtinu formou písniček a hry, díky čemuž je učení vzrušující a zábavné pro všechny věkové kategorie. Těší se, až si se svými novými studenty vybuduje pevné pouto a provede je dobrodružstvím dospívání a učení se dalšímu jazyku! Cat ráda přijímá výzvy a zdokonaluje se ve svých dovednostech. Práci s dětmi vnímá jako své životní poslání, které ji velmi naplňuje. Ve svém volném čase ráda čte knížky, cvičí yogu, poznává krásy Prahy a má ráda cestování.

Bc. Amy Morillo
Český pedagog ve třídě Lvíčat/ lektorka sportovního kroužku


Amy se narodila v USA, v Miami. Vyrůstala v bilingvním prostředí, díky tomu ovládá perfektně anglický i český jazyk. Studovala na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace, následně vystudovala anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na pedagogické fakultě UK. Amy má lásku k jazykům o které se aktivně zajímá, svou zálibu se snaží předávat dál dětem, tím že motivuje děti k poznávání jiných kultur. K dětem má velmi vřelý vztah, baví ji sledovat jejich růst a pokrok. Má poměrně neposednou povahu, ráda neustále něco vyrábí a vymýšlí různé kreativní aktivity s dětmi. Amy se rozhodla pracovat s dětmi, protože věří, že vzdělávání dětí je nejcennější věc na světě. Svůj volný čas věnuje pěstování rostlin, zpěvu, hře na klavír, jízdě na koni a péči o svého pejska “Cookie”. Amy miluje zvířata, aktivně se zajímá o jejich výcvik. S pořízením pejska se začala zajímat o canisterapii zaměřenou na děti, dále se chce v této oblasti rozvíjet. Amy věří, že děti, rostliny a zvířata jsou nedílnou součástí života. Práci s dětmi považuje za smysluplnou a z každého, byť sebemenšího posunu dětí má upřímnou radost. Řídí se heslem "dělej vše, jak nejlépe dovedeš a dělej to proto, že tě to těší".

71b0200e-841a-4005-9406-058ac5abe979

Bc. Antigoni Minou
Anglický pedagog ve třídě Lištiček


Antigoni se narodila v řeckém městě Patra. Vystudovala sociologii na univerzitě Panteion v Aténách. Během studia se zúčastnila výměnného studentského programu Erasmus. Díky tomuto programu studovala jeden rok na Filozofické fakultě Univerzity v Mariboru, kde získala mnoho znalostí v oblasti sociologie, pedagogiky a filozofie. Vždycky chtěla být mezi dětmi a jejím snem bylo děti vzdělávat, inspirovat, pomáhat jim rozšiřovat obzory a budovat jejich sebevědomí. Antigoni věří, že děti jsou budoucností světa a učí nás empatii, laskavosti a skutečnému významu bezpodmínečné lásky. V roce 2017 se přestěhovala na Kypr a více než šest let pracovala jako učitelka v jeslích a mateřských školách na Kypru. Cenné zkušenosti získala prací v multikulturním prostředí s vícejazyčnými žáky. Antigoni se věnuje aktivitám založeným na metodě Montessori výuky a kreativitě. Její vzdělávací aktivity pomáhají dětem poznávat svět prostřednictvím hry. Ráda se věnuje zahradničení, recyklaci a baví ji venkovní aktivity s dětmi. Věří, že řemesla, kreslení, divadlo a hudba zlepšují dětskou představivost a kreativitu. Udržuje samostatnost dětí v denním režimu a podporuje jejich potřeby. Antigoni se nedávno přestěhovala do Prahy a z tohoto nového životního kroku je neskutečně nadšená. Po přestěhování do Prahy se zapsala do výběrového v mateřské škole Little fox, kde byla vybrána z několika kandidátů a my jsme moc rádi, že ji máme. Antigona je odhodlaná sdílet své nadšení a nekonečnou energii s třídou Lištiček a s ostatními dětmi z mateřské školy Little fox.

Bc. Klára Boháčová
Český pedagog ve třídě Soviček/ Lektorka baletního kroužku


Klára se narodila a vyrostla v Praze. Svůj zájem o pedagogiku a výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání rozvinula během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Již během svých gymnaziálních studií získala první zkušenosti s dětmi předškolního věku při účasti na letních příměstských táborech, které pořádala soukromá mateřská škola Čtyřlístek. Práce s dětmi ji velmi zaujala a rozhodla se jí dále věnovat. V průběhu svého vysokoškolského studia působila jako lektorka edukačních programů pro děti v rámci projektu Stopy, který byl pořádaný Klášterem Pražského Jezulátka. Také získala zkušenosti jako vychovatelka dětí ve spolupráci s organizací YMCA Familia. Po ukončení vysokoškolského studia Klára začala pracovat jako učitelka v soukromé mateřské škole v Dolních Břežanech, kde se starala o děti ve věku od 0 do 6 let. Klára měla možnost pracovat také jako pedagog na prvním stupni základní školy. Nicméně si uvědomila, že jejím pravým posláním je práce s mladšími dětmi, která ji naplňuje a dělá šťastnou. Klára věří, že i děti pod jejím vedením se budou cítit šťastné a plné radosti. Ve svém volném čase ráda tancuje, což je aktivita, které se věnuje od dětství. Také ji baví výtvarné aktivity a techniky, jako je akvarel a moderní kaligrafie. Relaxuje také vařením, četbou a procházkami přírodou.

Auma Odiwa
Anglický pedagog ve třídě Soviček


Auma pochází z Africké Keni, kde studovala předškolní pedagogiku. Svou kariéru, jako učitelka mateřské školy odstartovala v roce 2009. Auma miluje cestování, díky kterému se podívala do různých zemí a nakonec se rozhodla usídlit v České republice, v Praze žije již více než pět let. O Praze říká: “Praha mě okouzlila, je jedním z nejkrásnějších a nejunikátnějších měst, které jsem kdy viděla”. Je vděčná, že ve svém životě objevila poslání, kterým je práce s dětmi. Aumu naplňuje, že může předávat své zkušenosti, schopnosti a dovednosti skrz svou práci budoucím generacím. Práce s dětmi je pro ni nejen práce, ale i radost v každodenním životě. Auma se neustále vzdělává, nedávno se začala zajímat o výuku angličtiny pomocí komplexní metody Jolly Phonics, která učitelům otevírá možnost tvůrčí práce s žáky. Pomocí metody Jolly Phonics se děti učí číst a psát v angličtině, metoda je vhodná jak pro rodilé mluvčí tak pro děti, co se učí angličtinu jako druhý jazyk. Auma věří, že rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a pohodu a proto k rodičům i dětem přistupuje s respektem. Cítí, že její učitelskou povinností je pomáhat dětem v jejich rozvoji, tak aby dosáhly všech svým možností, tak jak nejlépe dokážou. Ve svém volném čase ráda navštěvuje kulturní akce, tráví čas se svými přáteli a také ráda chodí na procházky do přírody.

Petra Blažková
Český pedagog ve třídě Koťátek/ lektorka kroužku “Malý objevitel”


Petra studovala na střední zdravotnické škole, ale jejím snem od malička bylo, věnovat se dětem, proto se hned po studiích rozhodla věnovat se práci s dětmi. Nejprve pracovala v dětské skupině, dál začala svou kariéru obohacovat prací v jeslích, mateřských školách a také i jako vychovatelka v neziskové organizaci Klokánek. Děti miluje pro svou bezprostřednost, bezstarostnost a také proto, že na rozdíl od dospělých, věří pohádkám a to je velmi krásné. Petra má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí a to převážně dětí ve věku 2-3 let, za svou praxi nasbírala nespočet zkušeností, které chce předávat dál dětem. Účastnila se také několika odborných seminářů a přednášek, které ji vždy byly velkým přínosem ve výchově dětí. Mezi její zájmy patří malování, psaní povídek a pohádek, ráda cestuje a tráví čas se svou rodinou.

Adéla Sigsworth
Český pedagog ve třídě Lištiček


Adéla se narodila v Praze, kde vystudovala Tělesnou výchovu na VOŠ Palestra. Své zkušenosti s předškolními dětmi získala v English International School Prague, kde pracovala několik let. Její životní cesta ji zavedla na deset let do Velké Británie, do Londýna a Windsoru, kde pracovala jako asistentka a učitelka na základních školách. Po narození jejích dvou synů Fredericka a Henryho se začala věnovat bilingvní výchově. Své zkušenosti s bilingvní pedagogikou uplatnila v Londýně, v České Škole bez Hranic, kde pracovala s českými předškolními dětmi na rozvoji jazyka, udržování české kultury a tradic. Po návratu do Prahy, za své několikaleté působnosti v Prague British International School, se Adéla rozhodla prohloubit své zkušenosti v předškolní výchově studiem Montessori Pedagogiky pro věk 3–6 let, ve společnosti Montessori ČR. Adéla považuje za cíl její práce výchovu s láskou a respektem, posilování sebedůvěry dítěte a učení k samostatnosti. Adéla se ráda věnuje cvičení dětské jógy, svoji kvalifikaci získala absolvováním několika certifikovaných kursů u společnosti Česká Asociace Dětské Jógy. Momentálně se Adéla věnuje studiu Učitelství Mš na pedagogické fakultě UK. Mezi její koníčky patří cvičení jógy, cyklistika, vodní sporty, výlety do přírody a v zimě lyžování.

IMG_9619

Dana Talová
Český pedagog ve třídě koťátek


Paní učitelka Dana má bohaté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 2-3 let, v minulosti pracovala také jako vedoucí učitelka v Montessori dětské skupině. V současné době studuje na střední odborné škole Bean předškolní a mimoškolní pedagogiku, absolvovala různé kurzy zaměřené na vzdělávání dětí například aktivita každodenního života, senzomotorický materiál I. A Montessori filozofie, První pomoc u malých dětí a Nadchněte děti pro tvoření apod. Jejím snem vždy bylo pracovat s dětmi, tvořit s nimi a připravovat pro ně zajímavý program. V mateřské škole Little Fox se bude věnovat kroužku Šikovné ručičky, který je zaměřený na aranžování a koordinaci rukou, kde se děti naučí jak aranžovat květiny, balit dárečky, tvořit přáníčka a vytváření různorodých aktivit spojené s výtvarnými dovednostmi. Ve volném čase se ráda věnuje háčkování a aranžování květin, nejvíce však rodině a svým dvou dcerám, kterým je 8 a 11 let, také zahrádce, ručním činnostem a fotografování. Ráda sportuje a poznává nová místa. Dana má nesmírně ráda svět dětí. Má veselou povahu, je trpělivá a empatická.

Lesia Kvetsko
Asistentka ve třídě lištiček a koťátek


Lesi se narodila na Ukrajině a již sedmým rokem žije se svou rodinu a dvěma dětmi v Praze. Lesi je maminka dvou krásných kluků, který ji denně inspirují k životu a práci s dětmi. Její láska k dětem ji dovedla až do Mateřské školy Little fox, kde začala pomáhat paní učitelkám s výukou předškolních dětí jako asistentka ve třídě koťátek a lištiček. Děti si ji oblíbily již od prvního dne a do práce chodí vždy s velkým úsměvem a radostí. Lesi se rozhodla prohloubit své vzdělání studiem chůvy pro předškolní děti a kurzem anglického jazyka. Lesi se těší každý den, co s dětmi nového zažije. Má velmi ráda děti a ráda pozoruje, jak se rozvíjejí, a jak se učí něco nového, vždy pozoruje, co jim dělá radost. Lesi se v mateřské škole Little fox věnuje také sportovním hrám a ráda s dětmi tvoří výtvarné materiály k výuce dětí.

Mgr. Barbora Petránková
Dětská psycholožka


Barbora nasbírala v průběhu studií oborů Psychologie a Andragogiky na Masarykově a Karlově Univerzitě i pozdější praxe pestrou škálu zkušeností – působila v prostředí dětských domovů a náhradní rodinné péče. V práci s traumatem není podle Barbory možné vynechat tělo a postupně začala používat různé nástroje podporující propojení těla, duše a ducha: focusing, meditační a dechová cvičení, Práci v hliněném poli®, Access Bars a tělesné procesy, Trager, TRE a další. Aktuálním polem jejího zájmu je také podpora při průchodu psychospirituální krizí a integrace rozšířených stavů vědomí – působí jako konzultantka Help linky Diabasis. Vedle tradiční terapeutické práce dává Barboře smysl nabízet i ucelenější a hlubší péči na míru.

Mgr. Veronika Cheutinová, Ph.D.
Koordinátor logopedie


Veronika vystudovala magisterské a doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 je členem Asociace klinických logopedů. Zajímám se o celostní medicínu a diagnostiku pomocí přístroje EAV, v případě zájmu může poradit i v této oblasti. Profesí je zdravotnický logoped ve specializačním programu Klinická logopedie (2016 Atestace 1. část). Před rodičovskou dovolenou pracovala 11 let v Ambulanci klinické logopedie pro děti a dospělé (napříč všemi diagnózami). Nyní pracuji v nemocnici následné péče s pacienty po CMP (fatické poruchy, kognitivně-komunikační poruchy a poruchy polykání). Současně od března 2021 funguje logopedická poradna při MŠ Kunratice, která je od září 2021 přístupná veřejnosti (z Kunratic).
LOGOPEDICKÁ PÉČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE LITLE FOX
Podpůrný skupinový program zaměřený na rozvoj řeči a mateřského (českého) jazyka zajišťují kvalifikované učitelky MŠ ve spolupráci se zdravotnickým logopedem. Individuální logopedickou péči zajišťuje zdravotnický logoped, který spolupracuje s kmenovými učitelkami MŠ i rodiči dítěte. V některých případech totiž nestačí pouze péče v rámci předškolního zařízení, ale je třeba aktivní spoluúčasti rodičů popř. dalších odborností (pediatr, foniatr, dětská neurologie, dětská psychologie).

Petr Jodas
Manažer provozu


Tomáš Filip
Finanční ředitel


Zavřít menu