O nás

Logopedický program

Komunikace je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Komunikovat potřebujeme v každodenním životě a narušená schopnost komunikace nám způsobuje obtíže, které nám znesnadňují život na tomto světě. V dnešní době jsou logopedické obtíže či narušené komunikační schopnosti tématem téměř každého rodiče. Náš logopedický program je vypracován na základě našich zkušeností z praxe pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Soustředíme se na diagnostiku jednotlivých problémů na základě roviny gramatické (morfologicko-syntaktická rovina), vývojem slovní zásoby (lexikálně-sémantická rovina), výslovnosti (foneticko-fonologická rovina) a sociální rovina komunikace (pragmatická rovina).

Podpůrný skupinový program zaměřený na rozvoj řeči a mateřského (českého) jazyka zajišťují kvalifikované učitelky MŠ ve spolupráci se zdravotnickým logopedem.

Individuální logopedickou péči zajišťuje zdravotnický logoped, dětem, které to potřebují a primárně dětem předškolního věku. V některých případech totiž nestačí pouze péče v rámci předškolního zařízení, ale je třeba spolupracovat s naším logopedem a také aktivní spoluúčasti rodičů, popř. dalších odborností (pediatr, foniatr, dětská neurologie, dětská psychologie).

O naše děti pečuje Mgr. Veronika Cheutinová, Ph.D.

Profesí je zdravotnický logoped ve specializačním programu Klinická logopedie (2016 Atestace 1. část). Před rodičovskou dovolenou pracovala 11 let v Ambulanci klinické logopedie pro děti a dospělé (napříč všemi diagnózami). Nyní pracuje v nemocnici následné péče s pacienty po CMP (fatické poruchy, kognitivně-komunikační poruchy a poruchy polykání). Současně od března 2021 funguje logopedická poradna při MŠ Kunratice, která je od září 2021 přístupná veřejnosti (z Kunratic). Vystudovala magisterské a doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 je členem Asociace klinických logopedů.

Zavřít menu