O nás

Česko-anglická výuka

Školka Little fox se od samotného počátku své existence zaměřuje na výuku cizích jazyků formou bilingvního vzdělávání. Jsme česko-anglická školka, v našich třídách působí čeští a anglicky mluvící učitelé a náši rodilí mluvčí. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a postupně si ho osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Jazyk zde naplňuje jednoznačný komunikační cíl, který je dětem z daného kontextu jasně srozumitelný nebo lehce odvoditelný. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojování mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. 

V Little fox školce se přikláníme k bilingvní výchově metodou OPOL!

Tento způsob bilingvní výchovy je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Tento vzor velice úspěšně funguje u rodin, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma. Každý rodič tedy již od narození hovoří na dítě svým jazykem a dítě si osvojuje oba jazyky najednou. V naší školce to funguje tak, že jeden učitel ve třídě mluví na děti anglicky, a druhý učitel na děti mluvím česky. Jazyky nestřídáme a děti, které do školky chodí 1 a více let se bez problémů domluví anglicky i česky. 

Zavřít menu