Ceník

Jednodenní vstup

Po-Pá 8:00-17:30
990 Kč
-v ceně jednodenního vstupu je strava a pitný režim po celý den (oběd + 2x zdravá svačinka + pitný režim po celý den – voda, mléko, čaj)

Půldenní program

Po–Pá 8:00–13:00
1x týdně – 2 900 Kč
3x týdně – 7 900 Kč
5x týdně – 9 900 Kč
 
Stravování – půldenní program
Oběd + 1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
– 100 Kč

Celodenní program

Po–Pá 8:00–17:30
1x týdně – 3 900 Kč
3x týdně – 9 900 Kč
5x týdně – 13 900 Kč
 
Stravování​ – celodenní program 
Oběd + 2x zdravá svačinka + celodenní pitný režim (voda, mléko, čaj)
– 125 Kč

CENA ZAHRNUJE

Školné, aktivity, školní akce, hra na flétnu, výuka zpěvu, výuka výtvarné výchovy, pohybové aktivity, výuka rodilým mluvčím, kurz plavání, divadla, muzea, hra na keyboard, narozeninové oslavy, individuální hodiny anglického jazyka, logopedický kroužek 
 
  • Platba na rok – 10 % sleva ze školného, Sourozenecká sleva – 10 % sleva ze školného

Registrace 5000 Kč,  Platba za školné a stravu je splatná do 25. dne v měsíci na následující měsíc a to na účet školky 2101511466/2010
Platba se provádí na základě námi vystavené faktury, která vám přijde na váš email. S nástupem do mateřské školy automaticky souhlasí rodič se školním řádem a se smlouvou mateřské školy. Smlouva je platná ode dne nástupu dítěte do školky až po jeho ukončení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Při celodenní docházce (5x v týdnu), se vrací poměrná částka školného, pokud je žák nemocný minimálně jeden týden v kuse a donese potvrzení od lékaře. U docházky dítěte kratší než 5x v týdnu, si dítě nahrazuje svou nepřítomnost kdykoliv po předchozí domluvě, musí však náhradu využít nejpozději do konce následujícího měsíce. U docházek kratších než 5x týdně, se školné nevrací.  

  • Obědy se vyúčtovávají každý měsíc od 19. dne v měsíci do 18. dne v následujícím měsíci. Při zahájení docházky žáka ve školce se žákovi dopočítá záloha na obědy do konce měsíce, která se vyúčtuje při ukončení docházky dítěte ve školce. 
Zavřít menu