Ceník

Půldenní program

cena za měsíc
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti do 3 let
3x týdně – 12 900 Kč
4x týdně – 13 900 Kč
5x týdně – 14 900 Kč
 
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti od 3 let
3x týdně – 11 900 Kč
4x týdně – 12 900 Kč
5x týdně – 13 900 Kč
Stravování – půldenní program
Oběd + 1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 110 Kč
 

Celodenní program

cena za měsíc 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti do 3 let 
3x týdně – 14 400 Kč
4x týdně – 16 400 Kč
5x týdně – 18 400 Kč
 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 13 400 Kč
4x týdně – 15 400 Kč
5x týdně – 17 400 Kč
Stravování​ – celodenní program 
Oběd + 2x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 140 Kč
 
 

Odpolední program

cena za měsíc
Po–Pá 13:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 10 900 Kč
4x týdně –  11 900 Kč
5x týdně – 12 900 Kč
Stravování​ – odpolední program 
1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 30 Kč
 

Školné zahrnuje

  • DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA
  • Školné, aktivity, školní akce, výuka zpěvu  a výtvarná výchova, pohybové aktivity, výuka rodilým mluvčím,  sportovní aktivity, divadla, muzea, narozeninové oslavy, v případě potřeby pleny,  školní fotografie,  výuka anglického jazyka, logopedický kroužek,  tenis,  jóga pro děti, dechová rehabilitace, míčková automasáž, vaření, pěstování zeleniny, bylinek a spousty akcí ve školce i mimo školku
  • CELODENNÍ DOCHÁZKA   
  • Školné, aktivity, školní akce, v případě potřeby pleny, školní fotografie, výuka zpěvu  a výtvarná výchova, pohybové aktivity, výuka rodilým mluvčím, kurz plavání – cca 4-5 HODIN ZA JEDEN ŠKOLNÍ ROK (50% z celkové ceny kurzu), sportovní aktivity, divadla, muzea, hra na keyboard, hra na flétnu a kytaru, kroužek malého objevitele, balet, tanec, písanky a povídánky, narozeninové oslavy, výuka anglického jazyka, logopedický kroužek,  tenis, jóga pro děti, vaření, pěstování zeleniny, bylinek a spousty akcí ve školce i mimo školku

Platební podmínky

  • Platba na rok – 5 % sleva ze školného, Sourozenecká sleva – 5 % sleva ze školného – slevy se nesčítají
  • (nevratná) Registrace 5000 Kč, u sourozenců se platí pouze jedna registrace 

Platba za školné je splatná do 25. dne v měsíci na následující měsíc a to na účet školky 2101511466/2010
Platba se provádí na základě námi vystavené faktury, která vám přijde na váš email. S nástupem do mateřské školy automaticky souhlasí rodič se školním řádem a se smlouvou mateřské školy. Smlouva je platná ode dne nástupu dítěte do školky až po jeho ukončení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVY

  • Strava se vyúčtovává vždy 1. dne v měsíci se splatností do 8. dne za předchozí měsíc. 
  • Školka je otevřená 12 měsíců v roce mimo státních svátků, vánočních prázdnin a přípravného týdne v červenci a srpnu, po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

 

Zavřít menu