Ceník

Půldenní program

cena za měsíc
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti do 3 let
3x týdně – 10 400 Kč
4x týdně – 11 400 Kč
5x týdně – 12 400 Kč
 
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti od 3 let
3x týdně – 9 400 Kč
4x týdně – 10 400 Kč
5x týdně – 11 400 Kč
Stravování – půldenní program
Oběd + 1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 100 Kč

Celodenní program

cena za měsíc 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti do 3 let 
3x týdně – 12 900 Kč
4x týdně – 14 900 Kč
5x týdně – 16 900 Kč
 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 11 900 Kč
4x týdně – 13 900 Kč
5x týdně – 15 900 Kč
Stravování​ – celodenní program 
Oběd + 2x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 125 Kč

Odpolední program

cena za měsíc
Po–Pá 13:00–17:30
pro děti do 3 let 
3x týdně – 8 900 Kč
4x týdně – 9 900 Kč
5x týdně – 10 900 Kč
 
Po–Pá 13:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 7 900 Kč
4x týdně – 8 900 Kč
5x týdně – 9 900 Kč
Stravování​ – odpolední program 
1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 25 Kč

Školné zahrnuje

  • Školné, aktivity, školní akce, hra na flétnu, výuka kytary (celodenní docházka), výuka zpěvu, výuka výtvarné výchovy, pohybové aktivity, výuka rodilým mluvčím, kurz plavání (celodenní docházka), sportovní aktivity, divadla, muzea, hra na keyboard (celodenní docházka), narozeninové oslavy, výuka anglického jazyka, logopedický kroužek,  tenis (celodenní docházka), jóga pro děti (celodenní docházka), vaření, pěstování zeleniny, bylinek a spousty akcí ve školce i mimo školku  
  • V rámci školného si můžete vybrat z následujících kroužků, dle vaši zvolené  docházky:

  • (yóga pro děti, plavání, keyboard, sportovní a taneční klub, pohybové hry, tenis, kytara, sparťanská školička, a balet – tyto kroužky jsou možné pouze při vybrané celodenní docházce)

flétna, kytara – (od 5 let), Yóga pro děti, výtvarná výchova, anglický jazyk, plavání (od 4  let), keyboard , sportovní a taneční klub, pohybové hry, logopedický kroužek, 
tenis – (od 4 let) , sparťanská školička (od 3 let) – míčové hry, běh, překážky od 3 let, balet

Platební podmínky

  • Platba na rok – 5 % sleva ze školného, Sourozenecká sleva – 5 % sleva ze školného – slevy se nesčítají
  • (nevratná) Registrace 5000 Kč, u sourozenců se platí pouze jedna registrace 

Platba za školné je splatná do 25. dne v měsíci na následující měsíc a to na účet školky 2101511466/2010
Platba se provádí na základě námi vystavené faktury, která vám přijde na váš email. S nástupem do mateřské školy automaticky souhlasí rodič se školním řádem a se smlouvou mateřské školy. Smlouva je platná ode dne nástupu dítěte do školky až po jeho ukončení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Při celodenní docházce (5x v týdnu), se vrací poměrná částka školného, pokud je žák nemocný minimálně 14  dní v kuse a donese potvrzení od lékaře. U docházky dítěte kratší než 5x v týdnu, si dítě nahrazuje svou nepřítomnost kdykoliv po předchozí domluvě (pouze však z důvodu zdravotních (poté déle jak týden, musí rodič doložit lékařské potvrzení), dále musí však náhradu/y využít po dobu jednoho měsíce. U docházek kratších než 5x týdně, se školné nevrací.  Pokud je v daném týdnu státní svátek, den státního svátku se docházka nenahrazuje.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVY

Strava se vyúčtovává vždy 1. dne v měsíci se splatností do 8. dne za předchozí měsíc. Strava se bude nově účtovat na samostatnou fakturu, pro lepší přehled obědů a svačin dětí.

  • Školka je otevřená 12 měsíců v roce a po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

 

Zavřít menu