Ceník

Půldenní program

cena za měsíc
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti do 3 let
3x týdně – 14 300 Kč
4x týdně – 15 300 Kč
5x týdně – 16 300 Kč
 
Po–Pá 8:00–13:00
pro děti od 3 let
3x týdně – 13 300 Kč
4x týdně – 14 300 Kč
5x týdně – 15 900 Kč
Stravování – půldenní program
Oběd + 1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 110 Kč
 

Celodenní program

cena za měsíc 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti do 3 let 
3x týdně – 15 900 Kč
4x týdně – 17 900 Kč
5x týdně – 19 700 Kč
 
Po–Pá 8:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 14 900 Kč
4x týdně – 16 900 Kč
5x týdně – 18 700 Kč
Stravování​ – celodenní program 
Oběd + 2x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 140 Kč
 
Ceník je platný od 1. 1. 2024
 

Odpolední program

cena za měsíc
Po–Pá 13:00–17:30
pro děti od 3 let
3x týdně – 10 900 Kč
4x týdně –  11 900 Kč
5x týdně – 12 900 Kč
Stravování​ – odpolední program 
1x zdravá svačinka + pitný režim (voda, mléko, čaj)
 30 Kč
 

Školné zahrnuje

 •  výuka anglického jazyka (bilingvní výuka), zápisník poznání a pracovní listy; konzultace se specialistou z oblasti logopedie; logopedický kroužek, individuální logopedie, individuální přístup; atraktivní vzdělávací program; výlety či divadlo; ranní lekce zdravotního cvičení; narozeninové oslavy, překvapení k narozeninám; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; 2x ročně diagnostická zpráva o pokroku dítěte, předškolní příprava,  dopolední a odpolední aktivity  

  Dopolední a odpolední aktivity v rámci školného:

  hra na flétnu a kytaru (předškoláci), kroužek malého objevitele, tanec, sportovní aktivity, kreativní dílničky, výtvarná výchova, písanky a povídánky, jóga pro děti, vaření, dechová rehabilitace, míčková automasáž, malování modelování, pěstování zeleniny, bylinek, vaření a spousty dalších akcí pro děti i rodiče ve školce i mimo školku

  to vše v rámci aktuálních provozních možností a s ohledem na případná aktuální omezení provozu, a to s tím, že případná nezbytná omezení nemají na výši školného vliv).

  Placené aktivity nad rámec školného:

  Lego kroužek, tenis, plavání, španělský jazyk, sportovní akademie v anglickém jazyce, gymnastika, moderní tanec, judo

Platební podmínky

 • Platba na rok – 5 % sleva ze školného, Sourozenecká sleva – 5 % sleva ze školného – slevy se nesčítají (Sourozenecká sleva se vždy účtuje na jednoho sourozence s nižší částkou školného
 • (nevratná) Registrace 5000 Kč, u sourozenců se platí pouze jedna registrace 

Platba za školné je splatná do 25. dne v měsíci na následující měsíc a to na účet školky 2101511466/2010
Platba se provádí na základě námi vystavené faktury, která vám přijde na váš email. S nástupem do mateřské školy automaticky souhlasí rodič se školním řádem a se smlouvou mateřské školy. Smlouva je platná ode dne nástupu dítěte do školky až po jeho ukončení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVY

 • Strava se vyúčtovává vždy 1. dne v měsíci se splatností do 8. dne za předchozí měsíc. 
 • Školka je otevřená 12 měsíců v roce mimo státních svátků, vánočních prázdnin a přípravného týdne v červenci (první týden v červenci a v srpnu (poslední týden v srpnu), po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

 

Zavřít menu