O nás

Montessori výuka

Soustředíme se na podporu aktivit dětí, aby samy rozvíjely své dovednosti a získávaly nové poznatky. Aktivity dítě provádí samo, protože chce (ne proto, že mu to bylo přikázáno). Výuka probíhá bez stresu a tlaku na psychiku dítěte.

Žádné tresty, učitel je průvodce dítěte, podporuje činnost dětí, jsou to nepřerušované delší bloky „učení“, budujeme zdravé sebevědomí dítěte, poskytujeme svobodu a odpovědnost do míry, s kterou dítě dokáže dobře naložit. Povolujeme dětem vybrat si, jak dlouho se aktivitám budou věnovat.

Montessori hračky

Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou „naše“ děti obvykle tvořivější. Hraček je málo a jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěné kolejnice s vláčky, Montessori pomůcky. Většinu programu tvoří hra venku. V přírodě se děti vždycky dokáží zabavit. Příroda nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále se měnících podnětů, není potřeba aby si děti hráli s umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.

O Montessori

Maria Montessori
Italská lékařka, která svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování a vlastní praxe ji přivedla k zajímavému zjištění. Poskytneme-li dětem inspirující, klidné prostředí a vhodné pomůcky, jsou schopny samostatného rozvoje i osvojení potřebných vědomostí a znalostí bez direktivního vedení dospělých.

Zavřít menu