Ceník

Jednodenní vstup

Po-Pá 8:00-17:30
990 Kč
Stravování​
Cena obědu + 2x zdravá svačinka + celodenní pitný režim
– 125 Kč
 

Půldenní program

Po–Pá 8:00–13:00
1x týdně – 2 900 Kč
3x týdně – 7 900 Kč
5x týdně – 9 900 Kč

Celodenní program

Po–Pá 8:00–17:30
1x týdně – 3 900 Kč
3x týdně – 9 900 Kč
5x týdně – 13 900 Kč

CENA ZAHRNUJE

Školné, aktivity, školní akce, hra na flétnu, výuku zpěvu, výuku výtvarné výchovy, pohybové aktivity, výuku rodilým mluvčím
 
Platba na rok – 10 % sleva ze školného, Sourozenecká sleva – 10 % sleva ze školného

Registrace 5000 Kč,  Platba za školné a stravu se odesílá do 25. dne v měsíci na účet školky 2101511466/2010
Platbu proveďte na základě námi vystavené faktury

Zavřít menu